AIA - Mladinski center Mengeš
Zavod REVIVO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LAS Za mesto in vas
Evropski sklad za regionalni razvoj

Likovni nateča:j Kako izgleda naravna Pšata?Na Osnovni šoli Mengeš smo oktobra 20202 izvedli likovni natečaj z naslovom "Kako izgleda naravna Pšata"?

Z likovnim natečajem »Kako izgleda naravna Pšata?« smo želeli mlade spodbuditi k razmišljanju o reki Pšati in rečnih ekosistemih na Svetovni dan rib selivk (World Fish Migration Day), ki smo ga letos praznovali 24. 10. 2020. Natečaj smo združili z lokalnim dogodkom EkoReka, kjer smo dela prvič javno predstavili in javno razpravljali o trenutni ureditve reke Pšate in njeni prihodnosti.

Opis teme natečaja:

Zaradi gradnje hiš tik ob reki, so Pšato v preteklosti zregulirali in zaprli v ozek kanal, da so s tem pridobili nov prostor za poselitev. Pšata tako nima več prostora prosto vijugati in poplavljati poplavnih ravnic, poplavnih gozdov, travnikov in mokrišč, ki jih še najdemo v bližnji okolici. Zaradi kanaliziranja v Pšati ne nastajajo več tolmuni, brzice in nanosi proda, širše območje pa smo spremenili v ceste, parkirišča, domove ipd., zaradi česar prihaja do poplav, ki jih rešujemo s še intenzivnejšim kanaliziranjem. Posledično se zaradi izginjanja habitatov in rečnih preprek ribe in drugi manjši vodni organizmi ne morejo premikati po reki gor in dol vodno in nimajo več primernih skrivališč in območij, kjer se lahko prehranjujejo, razmnožujejo, igrajo ipd. Del narave smo tudi ljudje, vendar moramo narediti več za življenje v sožitju z naravo.
Natečaja se je udeležilo več kot 40 učencev iz 11-ih razredov OŠ Mengeš.


Nagrajenci:
- Neli T., 2.r, Mentorica: Maja Dacar
- Aljaž P., 3.c, Mentorica: Aleša Vogrinc
- Lars K., 3.č, Mentorica: Maja Sršen
- Evelina B., 4.c,Mentorica: Milena Osredkar
- Kras L., 5.b, Mentorica: Martina Šorn Povšnar
- Julija Š., 5.b, Mentorica: Martina Šorn Povšnar
- Ana P., 5.c, Mentorica: Petra Moravec
- Lara Luna P., LKF., Mentorica KAja Urha
- Jan K., LKF., Mentorica Kaja Urha
- Tia D., LKF., Mentorica Kaja Urha
- Tara K., LKF., Mentorica Kaja Urha

Plakat Ocean plastike
Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA - Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.