AIA - Mladinski center Mengeš
Zavod REVIVO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LAS Za mesto in vas
Evropski sklad za regionalni razvoj

REVIVO EkoAvanture

V sodelovanju z Osnovno šolo Mengeš, Trzin in Komenda Moste smo Zavod REVIO in HD&H že drugič, v okviru nadaljevalnega projekta EVREKA II v maju in juniju za učence izvedli izobraževalne naravoslovne delavnice REVIVO EkoAvanture.

Filtracija


Pod drevoredom ob reki Pšati smo izvedli tri delavnice in eno dodatno, na katerih so učenci skozi različne praktične naloge spoznali samočistilno sposobnost rek, vodni krog, (ob)rečno pestrost živali, vodni prehranski splet ter zakaj je pomembno ohranjati raznolikost življenjskih prostorov (habitatov) v rekah in zmanjšati število pregrad, ki onemogočajo ribje selitve. Prav tako smo se naučili kakšen pomen imajo ribe selivke za ekosistem. Ob precej izravnani Pšati v Trzinu in deloma v Mengšu je bil za mentorje to pravi izziv, saj je bilo potrebno primere naravnih rečnih struktur učencem predstaviti preko fotografij. V takšnem okolju smo spoznavali kaj za reko pomeni naravni rečni tok in kaj pomeni regulacija, ki je v naseljih običajna.

Merjenje globine

Z učenci smo izvedli poskus filtracije, vzorčili vodne nevretenčarje, spoznali ribe reke Pšate in po dolgem in počez premerili izbran odsek reke, da smo prepoznali različne habitate in se pogovorili o pomembnosti ohranjanja le teh. Vsak učenec je imel priložnost s škornji zakorakati v Pšato in izvesti vsa vzorčenja ter meritve. Kakšen moker škorenj in kaplja dežja nista med udeleženci nikogar prestrašila, saj je bilo skupno raziskovanje in druženje na prvem mestu.

Pregled vzorcev


Za razliko od učencev iz OŠ Trzin in Mengša pa imajo učenci iz OŠ Komenda Moste precej več sreče, saj je reka ohranjena v relativno naravnem ekološkem stanju, kjer so vidni tako tolmuni kot spodjedanje rečnih brežin in nalaganje sedimentov na drugi strani. Na takšni prodnati ravnici smo imeli priložnost izvajati različne dejavnosti in nabirati konkretne izkušnje.

Vzorcenje
Pri tem ni potrebno poudarjati, da je bilo vsem najbolj všeč ravno to, da smo zunaj in da lahko sami izvajajo poizkuse in vzorčenja. Najbolje, da preverite še sami v našem kratkem videu.

Film je pripravil: MaxVisualis

Na OŠ Mengeš se zahvaljujemo gospodu ravnatelju Milanu Burkeljci za neprecenljivo podporo ter učitelju Simonu Podboršku za vso pomoč, brez katerega delavnic ne bi mogli izvesti. Na OŠ Trzin se zahvaljujemo gospe ravnateljici Matejki Chvatal za podporo ter učiteljici Marji Gerbec in na OŠ Komenda Moste se zahvaljujemo gospe ravnateljici Barbari Janežič Bizant za podporo ter učiteljicama Simoni Bežan in Marjeti Kuhar.

Pregled vzorcevPregled vzorcev
Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA - Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.