AIA - Mladinski center Mengeš
Zavod REVIVO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LAS Za mesto in vas
Evropski sklad za regionalni razvoj

Opis projekta Tokovi prihodnosti

Po projektih EVREKA in EVREKA II (Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice II) nadaljujemo s Tokovi prihodnosti, ponovno v okviru razpisa LAS Za mesto in Vas. Tokrat Zavod REVIVO kot vodilni partner pri projektu sodeluje z Mladinskim centrom Mengeš - AIA.


Cilj projekta Tokovi prihodnosti:

Cilj projekta so nam ozaveščeni in aktivni mladi, ki medsebojno sodelujejo in spoštujejo naravo in njene vire. Naredili bomo nov korak naprej v zavesti ljudi, da ohranjanje narave ni naloga peščice strokovnjakov, temveč odgovornost vsakega posameznika.


Aktivnosti v projektu Tokovi prihodnosti
Skupaj z vami bomo pripravili razstavo o najpomembnejših rekah porečja Kamniške Bistrice in spoznali kako so se reke spreminjale v zadnjih 200 letih in kaj so bili razlogi, da je prišlo do takšnih sprememb. Vključili bomo zgodbe, fotografije in misli lokalnih prebivalcev ter razstavo prilagodili območju kjer bo razstava potekala. Številne informacije bodo iz razstav bodo zbrane v Katalogu razstave.
Tekom projekta bomo organizirali 5 delavnic, kjer bodo glavne teme:
 • - zaposlitev žensk – nekoč in danes;
 • - boj žensk za naravo;
 • - mladi, ki zahtevajo bolj trajnostno upravljanje narave in voda v Mengšu;
 • - delovanje žensk v lokalni politiki
 • - o zelenih spremembah za boljši jutri.

Poskrbeli bomo za nepozaben enodnevni dogodek, poznan kot EkoReka, na katerem boste našli nekaj prav vsi:
 • - zanimivo okroglo mizo;
 • - Ribji poligon za otroke;
 • - Naravoslovne delavnice;
 • - Projekcijo filma na temo rek;
 • - In še in še…

Poskrbeli bomo tudi za naše najmlajše, saj bomo prevedli otroško knjigo o jegulji Ann. Z zgodbo bomo otrokom predstavili sicer zapleten in tudi v znanstvenih krogih skrivnosten razvojni krog jegulj.

Opis projekta EVREKA II

Po uspešno zaključenem projektu EVREKA smo pripravili nadaljevanje projekta in ga poimenovali EVREKA II (Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice II) v okviru razpisa LAS Za mesto in Vas. Tokrat bomo zgodbo iz Kamniške Bistrice razširili na enega izmed njenih glavnih pritokov, reko Pšato. V projektu bomo na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Medvode, Vodice in Komenda izvajali različne naravoslovne delavnice, dogodke in aktivnosti. Spodbujali bomo k raziskovanju in spoznavanju lokalnih ekosistemov ter spodbujali spoštljiv odnos do narave, ki bo pripomogel tako k zdravem in aktivnem življenjskem slogu, kot tudi k sodelovanju mladih in starejših pri vključujočem varovanju, urejanju in trajnostni rabi naravnega okolja. Zavod REVIVO kot vodilni partner pri projektu sodeluje z Osnovno šolo Mengeš.


Namen projekta EVREKA II:

S projektom želimo preko javnega medgeneracijskega dogodka EkoReka in 19 izobraževalnih delavnic za različne starostne skupine dvigniti zavest o poznavanju in ohranjanju pestrosti rečnega ekosistema in njegovih storitev (pitna voda, zrak, hrana, ...) ter pri lokalnem prebivalstvu vzbuditi dolgoročno skrb in željo po trajnostnem in sonaravnem upravljanju s porečjem Kamniške Bistrice. Spreminjanje razumevanja in spoštovanja narave v ljudeh so dolgotrajni procesi, ki smo jih s projektom EVREKA sprožili v majhnem delu prebivalcev in na eni izmed naravovarstvenih tem, z nadaljevanjem aktivnosti pa želimo doseči večji krog ljudi in razširiti vsebine.


Cilji projekta EVREKA II:

Povečati sodelovanje med mladimi, starejšimi in drugimi ranljivimi skupinami in s tem tudi izboljšati razumevanje pomena ohranjanja narave za človeka:

- podrobno spoznati lokalno vrstno in habitatno pestrost Pšate ter se seznaniti z ekosistemskimi storitvami (čista voda, čist zrak, rodovitna zemlja, pestrost organizmov, ...), ki jih njihovo naravno lokalno okolje ponuja;

- spodbuditi aktivno sodelovanje občanov pri varovanju, urejanju in trajnosti rabi naravnih virov v okolju;

- spodbuditi skrb za aktiven in zdrav življenjski slog;

- prvi koraki pri dolgoročnem izboljšanju stanja narave in kakovosti okolja;

- izboljšati možnosti za zaposlovanje mladih v zelenem gospodarstvu.


Potek projekta EVREKA II:

  1. faza

 • - priprava izobraževalnega programa Revivo EKO AVANTURE

 • - priprava izobraževalnega programa Revivo Heco delavnice

 • - javni dogodek EkoReka 2020
  2. faza

 • - izvedba izobraževalnih delavnic Revivo EKO AVANTURE

 • - promocijski video Revivo EKO AVANTURE

 • - izvedba izobraževalnih delavnic Revivo Heco delavnice

 • - promocijski video Revivo Heco

 • - javni dogodek EkoReka 2021

 • - dokumenarno-igrani filmOpis projekta EVREKA

Na porečju Kamniške Bistrice smo v okviru LAS Za mesto in Vas začeli s projektom EVREKA (Ekološko izobražeVanje na poREčju KAmniške Bistrice). V projektu bomo na območju občin Domžale, Mengeš, Trzin, Medvode, Vodice in Komenda izvajali različne naravovarstvene delavnice in aktivnosti. Spodbujali bomo spoštljiv odnos do narave, ki bo pripomogel tako k zdravem in aktivnem življenjskem slogu, kot tudi k sodelovanju mladih in starejših pri vključujočem varovanju, urejanju in trajnostni rabi naravnega okolja. Zavod REVIVO kot vodilni partner pri projektu sodeluje s Centrom za mlade Domžale in Zavodom Sotočje.


Namen projekta:

Z inovativnim pristopom naravovarstvenih aktivnosti in izobraževanja želimo pri mladih spodbuditi spoštljiv odnos do narave ter jih seznaniti z aktivnim varovanjem, urejanjem in trajnostno rabo naravnega okolja. Mnoge projektne aktivnosti bodo potekale v naravi in bodo vključevale različne načine opazovanja ter interakcije z naravnim okoljem. Spoznali bomo primere trajnostnega izkoriščanja naravnega okolja ter možnosti vključevanja posameznikov v upravljanje z okoljem na lokalnem nivoju. Preko razumevanja naravnih procesov bomo lahko razpravljali o pomenu ohranjanja narave kot vira ekosistemskih storitev ter pripomogli k višanju vrednosti narave v zavesti lokalnega prebivalstva.

Povezali in vključili bomo tudi starejše in druge ranljive skupine ter tako okrepili medgeneracijsko sodelovanje in socialno vključenost vseh prebivalcev občin, ki sodelujejo pri projektu. Občane bomo spodbudili h kakovostnem in aktivnem preživljanju prostega časa v naravi ter megeneracijskem povezovanju.

Kamniška Bistrica kot modra os regije predstavlja najpomembnejši krajinski, kulturni in naravni povezovalni element za številna naselja in prebivalce ob svojih bregovih. Zagotavlja prostor in pogoje tako za aktivno preživljanje prostega časa, oddih, ustvarjanje in druženje kot tudi za izobraževanje ter razvoj turističnih in drugih dejavnosti. Posledično je prebivalstvo tega območja močno navezano na reko in priložnosti, ki jih nudi, zato želimo pričujočo raziskavo izvesti po principu aktivnega sodelovanja z javnostjo. Tekom projekta bomo tako preko različnih naravovarstvenih delavnic in aktivnosti povezali generacijo mladih in starejših občanov v sodelovanju z osnovnimi šolami, različnimi društvi, krajevnimi skupnostmi in občinami.


Cilji projekta:

Povečati sodelovanje med mladimi, starejšimi in drugimi ranljivimi skupinami in s tem tudi izboljšati razumevanje pomena ohranjanja narave za človeka:

- podrobno spoznati lokalno vrstno in habitatno pestrost Kamniške Bistrice ter se seznaniti z ekosistemskimi storitvami (čista voda, čist zrak, rodovitna zemlja, pestrost organizmov, ...), ki jih njihovo naravno lokalno okolje ponuja;

- spodbuditi aktivno sodelovanje občanov pri varovanju, urejanju in trajnosti rabi naravnih virov v okolju;

- spodbuditi skrb za aktiven in zdrav življenjski slog;

- prvi koraki pri dolgoročnem izboljšanju stanja narave in kakovosti okolja;

- izboljšati možnosti za zaposlovanje mladih v zelenem gospodarstvu.


Potek projekta:

  1. faza

 • - javni natečaj za celostno grafično podobo projekta

 • - priprava animiranega filma o renaturaciji vodotokov in obvodnih ekosistemih

 • - priprava kratkega promocijskega filma

 • - javna delavnica: Ocena ekološkega stanja in popis pregrad

  2. faza

 • - filmska delavnica

 • - likovni natečaj in razstava

 • - EkoReka - RevivoDan

 • - izobraževalne delavniceNaložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA - Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.