AIA - Mladinski center Mengeš
Zavod REVIVO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LAS Za mesto in vas
Evropski sklad za regionalni razvoj

DELAVNICA - OCENA EKOLOŠKEGA STANJA IN POPIS PREGRAD NA REKI PŠATI

Zavod REVIVO je skupaj z Društvom Šola zdravja v okviru projekta EVREKA v nedeljo, 12. 8. 2018, ob reki Pšati pri Športnem parku Mengeš organiziral delavnico Ocena ekološkega stanja in popis pregrad na reki Pšati. Delavnica je bila medgeneracijska, z najmlajšo udeleženko, ki je štela le 3 leta do najstarejšega, ki je imel le nekaj manj kot 80 let. Delavnice se je udeležilo 14 ljudi, za kratek čas pa se nam je pridružilo tudi nekaj naključnih obiskovalcev.
V prvem delu delavnice smo z udeleženci opisali strugo, izmerili fizikalne značilnosti struge in predstavili glavne elemente za nadaljnje izpolnjevanje obrazca po metodi RCE (Obrežje, struga in okolje). Udeležence smo ob pregradah tipa prag spoznali s spletno aplikacijo Barrier Tracker. Prvemu delu je sledila krajša pavza, kjer so si udeleženci lahko spočili in se okrepčali s pijačo in hrano.

Počitek med delavnico

Počitek med delavnic (Foto: Daniel Jehart).

V drugem delu delavnice so udeleženci spoznali različne metode vzorčenja (ob)vodnih prebivalcev reke Pšate. Predstavili smo potek elektro ribolova ter metode vzorčenja alg, vodnih nevretenčarjev in kačjih pastirjev. Vse živali so si nato od blizu ogledali, pogovorili smo se o njihovi funkciji v ekosistemu in pogostosti. Največ pozornosti so pritegnile ribe (navadni globoček, mrena, pohra, klen in pisanka), žuželke (larve mladoletnic in kačjih pastirjev), vrtinčarji in alge. Ta del delavnice je bil pomemben tudi za zaključitev vrednotenja kakovosti voda po metodi RCE.
Po analizi rezultatov so udeleženci ugotovili, da vzorčni odsek reke dosega najnižjo oceno, ki jo po metodi RCE lahko določimo, kar iz eko-morfološkega vidika pomeni, da je potrebna popolna obnova rečne struge. Menimo, da je glavna težava preučevanega odseka v pomanjkanju obrežne in vodne vegetacije. Obsežni monokulturni sestoji invazivnih tujerodnih rastlin kot so žlezava nedotika, enoletna suholetnica in japonski dresnik so posebej razžalostili udeleženke, ki se spominjajo, da so v preteklosti ob strugi nabirale številne pisane travniške cvetice.

Ogled
Ogled sedimenta v strugi (Foto: Daniel Jehart).
Ogled
Ogled sedimenta po toku navzgor (Foto: Daniel Jehart).

Na izbranem odseku smo z udeleženci identificirali tri pregrade tipa prag, jih z aplikacijo Barrier Tracker vnesli v evropski atlas pregrad in ocenili njihovo prehodnost za ribe. Ob zaključku delavnice so udeleženci izpolnili krajšo anketo, s katero so nam sporočili kaj menijo o pripravljeni delavnici. Z veseljem smo ugotovili, da smo presegli pričakovanja prav vseh in da se veselijo podobnih dogodkov, kar nam daje zalet za prihodnja ustvarjanja.
Slike in vtise iz delavnice smo objavili v glasilih občin projekta ter Facebook strani.


Prijetna družba

Lepo preživet dan (Foto: Daniel Jehart).

Facebook projekt EVREKA

Galerija slik


Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA - Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.