AIA - Mladinski center Mengeš
Zavod REVIVO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LAS Za mesto in vas
Evropski sklad za regionalni razvoj

Iz spomina Kamniške Bistrice v Galeriji Domžale (26.5. - 9.6.2022)

S potujočo razstavo Iz spomina Kamniške Bistrice želimo predstaviti spremembe rečnega prostora, ki smo ga ljudje omejili, zožali, poselili, izsušili za kmetijske površine, pregradili s pregradami, preusmirili po mlinščicah itd., ter se tekom desetletij naselili v rečno strugo. Posledice so vidne že danes (poplave, ekstremne vremenske razmere, upad kakovosti pitne vode, nezadovoljivo ekološko stanje površinskih voda,...) in bodo v naslednjih desetletjih omejevale naše življenje. Spremeniti bo treba naš pogled na vodo, reke in naravo kot neusahljiv vir dobrin.

Razstava


Foto: Patrik Komljenović.

Likovni natečaj Pozabljena reka je natečaj na katerem so sodelovali učenci sedmih in osmih razredov iz OŠ Rodica, OŠ Venclja Perka in OŠ Simona Jenka Smlednik. Narisali so reko, ki jo razumejo in vidijo kot divjo in naravno. Ob tem se izkaže, da današnje generacije divje in naravne reke ne poznajo več, saj so v svojem življenju videli zgolj regulirane reke. Ta pojav, ki ga strokovno imenujemo sindrom spreminjajoče osnove, v praksi pomeni, da se naši otroci ne bodo borili za izboljšanje stanja narave, saj niti ne vedo, da je z njo karkoli narobe...

LikovniNatecaj


Foto: Patrik Komljenović.

Maj je mesec, ko vsako drugo leto praznujemo Svetovni dan rib selivk in prosto tekočih rek. Letos smo mlade povabili k pripravi zastav, ki jih krasijo ribe selivke. Dela so pripravili na OŠ Ormož, OŠ Fokovci, OŠ Belokranjskega odreda Semič in OŠ Bratov Letonja Šmartno ob Paki.

OgledKarte


Foto: Patrik Komljenović.

LikovniNatecaj


Foto: Patrik Komljenović.Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA - Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.