AIA - Mladinski center Mengeš
Zavod REVIVO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
LAS Za mesto in vas
Evropski sklad za regionalni razvoj

USPOSABLJANJE MENTORJEV ZA IZVAJANJE NARAVOSLOVNIH DELAVNIC


V četrtek, 24. 9. 2020, smo se s študenti različnih naravoslovnih in pedagoških smeri dobili na OŠ Venclja Perka v Domžalah in spregovorili o pripravi in izvajanju naravoslovnih delavnic za mlade.
Zaključili smo, da je na nas, mentorjih, da pripravimo delavnice zanimive in takšne, ki bodo otrokom v izziv. Z jasnim smislom od samega začetka. Vsekakor ne gre zanemariti tudi pozitiven vpliv iskrenega odnosa med mentorjem in udeleženci, ki je potreben za nadaljnje kreativno in nemoteno delo.



Delavnico je moderiral Damjan Habe, HD&H



Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Zavod REVIVO in AIA - Mladinski center Mengeš. Projekt se izvaja v okviru LAS Za mesto in vas.